Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Żegocina pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.

W ramach projektu szkoły znacząco uzupełnią zbiory bibliotek szkolnych. Planowane zakupy książek będą opiniowane przez rady rodziców i samorządy uczniowskie. Szkoły będą także współpracować z bibliotekami publicznymi.

Łączna wartość zadania wynosi 45 000,00 zł. z czego:

• 80% (36 000,00 zł) pochodzi z pozyskanej dotacji

• 20% (9 000,00 zł) finansowy wkład własny Gminy Żegocina

Program realizować będą następujące placówki:

* Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie – wysokość dofinansowania 12 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 3 000,00 zł

* Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - wysokość dofinansowania 12 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 3 000,00 zł

* Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku - wysokość dofinansowania 4 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 1 000,00 zł

* Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu - wysokość dofinansowania 4 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 1 000,00 zł

* Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej - wysokość dofinansowania 4 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 1 000,00 zł

Termin realizacji projektu upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Kategorie
Komunikaty