Rekrutacja do projektu „Złap za STER!

sss.png

 

Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!

 

Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

CO OFERUJEMY ?

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej.
 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 • udział w  bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy .
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe i psychologiczne.
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny.
 • refundację studiów podyplomowych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
 • zagrożonych utratą pracy , bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
 • odchodzących z rolnictwa .

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51/ 533 446 405 , e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w  Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zdjeciezlapzaster.jpg
Kategorie
Komunikaty