Rekrutacja na bezpłatną konferencję pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla produc

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KONFERENCJA

„MAŁE PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA SZANSĄ DLA PRODUCENTÓW, ZDROWIEM DLA KONSUMENTÓW”

PROGRAM KONFERENCJI:

14 września 2019 r. Bacówka na Zadzielu, Rozdziele 185, 32-731 Żegocina

9.00 – 10.00 Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

10.00 – 12.00 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

12.00 – 13.00 Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – przykłady dobrych praktyk .

13.00 – 14.30 Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Konferencja adresowana jest do następujących grup odbiorców:

1) Mieszkańcy LGD „Dolina Raby” (w tym w szczególności rolnicy i mikroprzedsiębiorcy, KGW).

2) Uczniowie ostatnich klas działającej na terenie LGD „Dolina Raby” szkoły średniej o kierunkach rolniczych i gastronomicznych.

3) Małopolskie LGD.

Rekrutacja:

Konferencja przewidziana jest maksymalnie dla 40 osób.

Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się na konferencje decyduje kolejności zgłoszeń, przy czym dla uczniów szkoły średniej przewiduje się minimum pięć miejsc na konferencji i jedno dla opiekuna grupy, a dla przedstawicieli Małopolskich LGD m.in. 4 miejsca w związku z czym organizator zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji co do zakwalifikowania się do udziału w konferencji.

Wyżywienie:

Podczas trwania konferencji przez cały czas będzie czynny bufet kawowy, a także zostanie podane gorące danie jednogarnkowe.

Dodatkowe atrakcje:

Bezpośrednio po konferencji istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie promocyjnej pn. IX Festiwal Rosołu, podczas, której uczestnicy będą mogli w sposób namacalny zapoznać się z działalnością organizacji wiejskich m.in. KGW, degustować produkty i potrawy lokalne, a także zobaczyć przykłady dobrych praktyk z terenu LGD „Dolina Raby” i partnerów projektu np. lokalnych przetwórców żywności, którzy skorzystali ze środków PROW 2007-2013 i/lub 2014-2020.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20190820121742_Formularz zgłoszeniowy1.doc
Kategorie
Komunikaty