REMONT DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO W BEŁDNIE I ŻEGOCINIE

kmirowska

28 października dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Remont dróg transportu rolnego w miejscowości Bełdno i Żegocina.” Wartość robót budowlanych wyniosła 400.871,36 złotych brutto, na co Gmina Żegocina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 150.000,00 złotych. Wykonawcą zadania była Firma „ROAD” Beata Czyżycka - Prace Ziemno Drogowe z Porąbki Iwkowskiej.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Beata Czyżycka – Wykonawca, Józef Pączek – Inspektor ds. drogownictwa, Jan Bujak – Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Piotr Wnęk – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach zadania wyremontowano trzy drogi:

Droga gminna „Nadole” w Żegocinie o długości jezdni 434 mb:

uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6829.JPG
uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6825.JPG
uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6828.JPG

Droga gminna "Kępiaki" w Żegocinie o długości jezdni 460 mb:

uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6821.JPG
uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6822.JPG
uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6823.JPG

Droga gminna „Siandajówka" w Bełdnie o długości jezdni 620 mb:

uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6831.JPG
uploads/2021/11/drogi-rolne/dscf6833.JPG

W efekcie wyremontowano 1514 metrów bieżących dróg o nawierzchni bitumicznej. Konieczność wykonania remontu dróg spowodowana była niezadawalającym stanem technicznym dróg, tj. kolein i wyboi.

Kategorie
Komunikaty