Rewitalizacja centrum Żegociny - potrzebny głos Mieszkańców!

kmirowska

Drodzy mieszkańcy! Od dzisiaj możemy głosować na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Małopolski. Po raz pierwszy został złożony wniosek z Gminy Żegocina. Projekt autorstwa Stowarzyszenia Żegocina OdNowa zakłada wymianę dwóch starych wiat przystankowych, nasadzenie kwiatów w donicach wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz montaż dwóch inteligentnych przejść dla pieszych w Żegocinie i Łąkcie Górnej. Mamy nadzieję, że środki o które się staramy, 150 000 zł, pozwolą choć w małym stopniu odmienić centrum naszej miejscowości. Liczymy na Waszą pomoc!

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to aż 12 mln zł do rozdysponowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Głosowanie będzie trwało od 9 do 30 września , a udział w głosowaniu może brać każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat . Co ważne – żeby zagłosować nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce! Mieszkańcy mają tylko 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie.

O Projekcie 

Stowarzyszenie Żegocina OdNowa, ma na celu zmianę wizerunku Gminy Żegocina. Priorytetowo traktuje centrum Żegociny – które jest wizytówką mieszkańców. Jeśli uda się nam pozyskać środki w ramach Budżetu Obywatelskiego – będzie to pierwszy krok w kierunku rewitalizacji centrum. Projekt zakłada wymianę dwóch starych wiat przystankowych w centrum Żegociny na nowoczesne obiekty, które swoją formą będą wyróżniały się na tle otoczenia. Każda wiata będzie wyposażona w oświetlenie LED, tablice informacyjną i ławeczki. W środku znajdzie się kolaż zdjęć przedstawiający Żegocinę z dawnych lat, atrakcje turystyczne oraz mieszkańców. Obok wiaty będą kosze na śmieci oraz nowe donice z kwiatami. Dodatkowo wymienione zostaną ławeczki wzdłuż drogi wojewódzkiej. W kamiennych donicach wzdłuż Potoku Saneckiego oraz na nowych klombach zostaną posadzone nowe krzewy i kwiaty, które przez następne lata będą zdobiły nasze centrum. Zakładamy, że dzięki nowej roślinności, na którą będą przeznaczone znaczne środki, Żegocina będzie się wyróżniała na tle innych miejscowości na trasie Bochnia-Limanowa, a przejeżdżający tą trasą turyści zapamiętają Żegocinę jako malowniczą miejscowość z pięknym centrum. 

W ramach budżetu staramy się również o budowę dwóch inteligentnych przejść dla pieszych z lampami hybrydowymi w Żegocinie naprzeciw UG oraz Łąkcie Górnej naprzeciw Kościoła. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych na tej ruchliwej drodze. Docelowo wszystkie przejścia na terenie gminy mają być o takim samym standardzie.  

Głosowanie 

Głosować można na dwa sposoby: 

INTERNETOWO : na stronie https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie 

Kod zadania: TAR34  

Subregion: Tarnowski 

Nazwa zadania: Żegocina OdNowa – rewitalizacja centrum Żegociny. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz ukwiecenie drogi wojewódzkiej. 

PISEMNIE : za pomocą specjalnych kart do głosowania. Członkowie Stowarzyszenia wspólnie z Radnymi wyruszą w teren, aby zebrać jak najwięcej podpisów. To da nam pewność, że zbierzemy wystarczającą ilość głosów. Dodatkowo na terenie gminy m.in. w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół, CKSiT będą dostępne karty do głosowania. Należy pamiętać, że można zagłosować tylko 1 raz, inaczej głos będzie nieważny. Zachęcamy mieszkańców do pomocy, liczy się każdy głos! Osoby chętne do zbierania podpisów prosimy o kontakt pod nr 888 899 366.  

Zarząd Stowarzyszenia Żegocina OdNowa zaprasza wszystkich zainteresowanych i chętnych do współpracy w Stowarzyszeniu. Jeśli chcesz realnie wpływać na to co się wokół nas dzieje i razem z nami zmieniać naszą okolicę – dołącz do nas! Zainteresowanych prosimy o kontakt z  Panią Prezes Urszulą Ptaszek 606 313 927

Kategorie
Komunikaty