Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.
 
Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć
 
Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2023 roku:

  1. ZUS DRA – osoby prowadzące działalność jednoosobową,
  2. ZUS RCA – osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców).

Dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA oraz ZUS RCA) zostały odpowiednio zmienione. Odpowiedni druk z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. należy przekazać do ZUS do 22 maja 2023 r.

 Co się zmieniło w ZUS DRA i ZUS RCA
 
Zmodyfikowano bloki „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA i III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
 W odniesieniu do skali podatkowej dodano pole dotyczące kwoty należnego podatku za rok, którego dotyczy rozliczenie roczne. Pole to wypełniają wyłącznie osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które korzystały z możliwości obniżania składki do wysokości zaliczki na podatek za poszczególne miesiące.
 Dodano także pola dotyczące informacji o zmianie formy opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych, tj. od 1 stycznia albo od 1 lipca 2022 r.

Jak należy przekazać roczne rozliczenie na nowych dokumentach
 
Nowe wersje dokumentów można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 Wersja papierowa nowych dokumentów jest dostępna w placówkach ZUS. Może z nich skorzystać płatnik składek, który rozlicza składki wyłącznie za siebie albo zgłaszający do ubezpieczeń nie więcej niż 5 ubezpieczonych - jeśli nie korzysta z elektronicznej formy przekazywania dokumentów.
Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniliśmy kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomoże on w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które będą składać dokumenty w wersji papierowej.

 

Ważne!

Ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą opłacili Państwo przez cały rok.

Jeśli występuje niedopłata– powinni Państwo uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja 2023 roku.

W przypadku nadpłaty – na swoim profilu na PUE ZUS znajdą Państwo gotowy wniosek o zwrot, który należy zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. Jeżeli nie będą mieli Państwo zobowiązań wobec ZUS, nadpłatę przekażemy na rachunek bankowy, który jest zapisany na Państwa koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia 2023 roku. 

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy:

- płatników na karcie podatkowej,

- twórców i artystów,

- wspólników spółki komandytowej,

- jednoosobowej spółki z o.o.,

- osób współpracujących.

Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia znajdą Państwo: 

  1. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej,
  2. Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą.

Gdzie można otrzymać pomoc
 
Każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc:

  1. podczas e-wizyty w ZUS,
  2. w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl,
  3. u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.


Źródło: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Tarnowie

Wieloosobowe Stanowisko Organizacji i Analiz

ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 75 96, 502 009 663

Kategorie
Komunikaty