ROK SZKOLNY 2019/2020 W GMINIE ŻEGOCINA ROZPOCZĘTY

kmirowska

Zanim oficjalnie rozpoczęto rok szkolny 2019/2010, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele uczestniczyli w porannych Mszach świętych, odprawionych w miejscowych kościołach. Tu mieli okazję poznać nowych księży katechetów: w Łąkcie Górnej – ks. Mariusza Ogorzelca (przeniesiony z Parafii w Łysej Górze) i Żegocinie – ks. Andrzeja Basiagę (przeniesiony z Parafii MBNP w Krynicy Zdroju). 

Swoich wychowawców i nauczycieli poznali natomiast podczas akademii szkolnych, w których wzięli udział także rodzice i zaproszeni goście. Wójt Gminy Wojciech Wrona uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu w Łąkcie Górnej oraz Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku. W obu tych placówkach składał gratulacje i życzenia nowym dyrektorom, którzy po wygraniu konkursów objęli te stanowiska. W Łąkcie Górnej, gdzie zajęcia rozpoczęto w zupełnie nowym budynku, to Pani mgr Joanna Sroka, a w Bytomsku – to pani mgr Lucyna Nowak. 

Jak informuje Gminny Zespół Oświaty, w nowym roku szkolnym na zajęcia w przedszkolach w Łąkcie Górnej i Żegocinie uczęszczać będzie 198 dzieci (w tym 100 w Łąkcie Górnej), w oddziałach przedszkolnych 75 (Bytomsko – 43; Rozdziele – 32). Do szkół podstawowych uczęszczać będzie 540 uczniów (Bytomsko – 89, Łąkta Górna - 162, Rozdziele – 82, Żegocina – 215). W Zespole Szkół w Żegocinie im. Św. Jadwigi Królowej zdobywać wiedzę i umiejętności będzie około 170 uczniów; piszę około, gdyż ta liczba może jeszcze ulec zmianie. We wchodzącej w skład Zespołu szkole branżowej jest aktualnie 85 uczniów, w tym 68 absolwentów gimnazjów oraz 17 po ósmej klasie. Natomiast naukę w Liceum Ogólnokształcącym podjęło 87 uczniów, w tym 60 po gimnazjum i 27 po klasie ósmej. Daje to łączna liczbę 985 uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Żegocina. 

W placówkach oświatowych Gminy Żegocina na pełnych etatach pracować będzie 72 nauczycieli. W rzeczywistości liczba nauczycieli jest dużo większa, gdyż wielu zatrudnionych jest na etatach cząstkowych tzw. godzinach i muszą oni jeździć ze szkoły do szkoły, czasem na 1 – 2 godziny tygodniowo. 

Relacja i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty