BUDOWA ŻŁOBKA CORAZ BLIŻEJ – WYŁONIONO WYKONAWCĘ

kmirowska

W piątek 26 marca, w Urzędzie Gminy Żegocina miało miejsce podpisanie umowy z firmą, która w drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona spośród 12 ofert i będzie realizować zadanie pod nazwą „Budowa budynku żłobka w miejscowości Żegocina”.

Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana BUDIMAT Mateusz Rzemiński, Biała Niżna, 33-330 Grybów, która wyceniła prace na kwotę 1.780.000,00 złotych brutto.

Przypominamy, że na ten cel Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 1 642 000 ze środków z rządowego programu Maluch+.

W projektowanym budynku na parterze znajdują się 3 sale zajęć, przeznaczone dla maksymalnie 56 dzieci (2 sale dla 16 dzieci oraz jedna większa sala przewidziana dla 24 dzieci) wraz z zapleczem socjalno–szatniowym i magazynowym. Projektowany budynek posiada wejście główne od strony południowej, bezpośrednio z poziomu terenu. Przy wejściu zlokalizowano hall główny, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie dyrektora oraz WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wraz z aneksem porządkowym. Bezpośrednio przy hallu została zaprojektowana szatnia dla wychowanków. Dodatkowo od strony północnej znajduje się korytarz przechodni umożliwiający dostawę produktów i ewakuację z przedmiotowego budynku. Bezpośrednio przy korytarzu znajduje się kotłownia, wydzielona drzwiami i ścianami o wymaganej klasie odporności pożarowej.

Termin realizacji to 26 listopada 2021r.

Projektowany budynek to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w tradycyjnej technologii murowo – żelbetowej, kryty dachem głównym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 350. Na pozostałej części obiektu stosuje się dach płaski. Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek posiada zwartą formę, opartą na rzucie prostokąta. Bryła obiektu posiada horyzontalny układ z dopasowaniem do konfiguracji terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- powierzchnia zabudowy 385,96 m2

- powierzchnia użytkowa 320,68 m2

- powierzchnia całkowita 571,42 m2

- kubatura 1 786,00 m3

- wysokość budynku 8,02 m

- długość budynku 27,75 m

- szerokość budynku 16,75 m

- ilość kondygnacji nadziemnych 1

Wizualizacja żłobka:

uploads/2021/03/zlobek/obek.jpg
uploads/2021/03/zlobek/dscf4888.JPG
uploads/2020/znakistronawww.jpg
Kategorie
Komunikaty