Rozpoczęcie remontu drogi Łąkta Górna – Łapanów

kmirowska
09-07-2019

We wtorek 9 lipca w Kierlikówce, miało miejsce symboliczne rozpoczęcie prac remontowych na odcinkach drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów. Pierwszego wbicia łopaty na miejscu budowy dokonał między innymi wójt Gminy Żegociny Wojciech Wrona, przedstawiciele innych gmin uczestniczących w inwestycji: gminy Trzciana i gminy Łapanów oraz Zarząd Powiatu Bocheńskiego ze starostą Adamem Kortą i wicestarostą Ryszardem Drożdzakiem na czele. 

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Bocheński otrzymał w ramach tego projektu prawie 4,8 mln złotych, z czego prawie 2,5 mln złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w miejscowości Łąkta Górna, w miejscowości Łąkta Dolna i Kierlikówka oraz w miejscowości Tarnawa. 

Planowane zadania obejmują:
 – przebudowę i rozbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łąkta Górna niedaleko stolarni na Lisówkach (zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie konstrukcji oporowej długości 32 metrów, a także przebudowa przepustu oraz wykonanie chodnika na długości 60 metrów. Jezdnia będzie w tym miejscu poszerzona do 6 metrów).
 – rozbudowę drogi powiatowej w km 3+691 – 4+042 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Zmodernizowana zostanie droga na długości ok. 350 metrów w pobliżu Szkoły w Kierlikówce. Planowane jest usunięcie ostrych zakrętów przy szkole w Kierlikówce, wykonanie chodnika oraz dwóch zatok autobusowych.
 – budowę ronda przy Zespole Szkół w Tarnawie, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1619K Tarnawa – Stare Rybie.

Wykonawcą jest bocheńska firma R-Bud, a inwestycja ma się zakończyć w listopadzie 2019 roku.

dsc8648.jpg
dsc8649.jpg
dsc8654.jpg
dsc8657.jpg
dsc8652.jpg
Kategorie
Komunikaty