ROZPOCZĘTO BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W BYTOMSKU

kmirowska

W poniedziałek 29 marca rozpoczęto prace budowlane, w których zakres wchodzi rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana – Żegocina polegająca na budowie chodnika lewostronnego na długości 116 metrów w miejscowości Bytomsko.

Projekt zakłada budowę chodnika dla pieszych wzdłuż lewej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2075K wraz z instalacją odwadniającą stanowiącą całość techniczno-użytkową drogi (kanalizacja deszczowa), budowie zjazdów, przebudowie istniejących zjazdów oraz wykonaniu robót związanych z utrzymaniem dotychczasowych funkcji rowu przydrożnego.

Zadanie realizowane jest dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej – pieszych i kierowców. Utworzenie samodzielnego chodnika spowoduje odseparowanie ruchu pieszych od ruchu samochodów, który dotychczas odbywa się wspólnie po jezdni drogi powiatowej. Zadanie finansowanej jest z budżetu Gminy Żegocina z uwagi na brak planów Powiatu Bocheńskiego dotyczącego realizacji chodnika na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 2075K. Wykonany w ramach takich działań chodnik służyć będzie głównie lokalnej społeczności i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żegocina.

Wykonawca zadania jest Firma Handlowo Usługowa Nowak, Tomasz Nowak 32–732 Kamionna 128, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, który wycenił zakres na kwotę 158.500,00 złotych. Termin realizacji to 30 kwiecień 2021r.

uploads/2021/03/chodnik-bytomsko/1.jpg
uploads/2021/03/chodnik-bytomsko/2.jpg
uploads/2021/03/chodnik-bytomsko/3.jpg
Kategorie
Komunikaty