ROZPOCZYNA SIĘ REMONT DROGI GMINNEJ „LISÓWKI"

kmirowska
16-09-2022

Rozpoczyna się długo wyczekiwany przez mieszkańców remont drogi gminnej „Lisówki” w Łąkcie Górnej.

W ramach zadania opracowano także koncepcję przebudowy drogi w miejscu ostrego łuku o długości 100 mb (koszt 11.193,00 zł).

Remont drogi gminnej „Lisówki” został podzielony na 3 etapy:

1. na I odcinku – w km od 0+000 do 0+230

2. na II odcinku – w km 0+245 do 1+250

3. poszerzenie i stabilizacja tzw. mogiły (po uzyskaniu pełnej dokumentacji projektowej)

Łączny koszt inwestycji wynosi: 927.615,51 złotych. Kwota dofinansowania: 530.362,00 złotych. Wkład własny wynosi 397.253,51 złotych.

Termin realizacji: I odcinek do 31.12.2022 r., II odcinek do maja 2023 r.

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-gorna-lisowki-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-gorna-lisowki-2.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-gorna-lisowki-4.JPG
Kategorie
Komunikaty