Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2019.Z w sprawie przyznania dotacji celowej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.

Kategorie
Komunikaty