SALA WIDOWISKOWA CENTRUM KULTURY W ŻEGOCINIE WYREMONTOWANA!

kmirowska

Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie zyskała nowy wygląd! Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu zadania pod nazwą „Remont wraz modernizacją Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie” realizowanego w ramach PROW 2014 -2020. To pierwszy tak poważny remont w budynku CKSiT od początku jego istnienia. W sali widowiskowej wymienione zostały stare okna na nowe trzyszybowe, wycklinowany i pomalowany stosownymi lakierami parkiet, a także wymieniono instalację elektryczną. Ponadto, wymieniono grzejniki, lampy oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną. Dodatkowo, w obrębie sali widowiskowej, sceny a także korytarza zostały wykonane prace malarskie.

Ze środków własnych CKSiT zakupiono nowe stoły, krzesła. 4 sztuki drzwi, a także kotary i kurtynę sceny.

Prace wykonała firma FHU-NOWAK Pana Tomasza Nowaka z Kamionnej. Wartość wykonanych prac wyniosła 154.891,32 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 81.550,00 zł, wkład własny Gminy Żegocina w wysokości 73.341,32 zł). Wkład własny CKSiT wyniósł 63.500,00 zł.

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 81 550,00 zł. Celem projektu był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez wyposażenie i modernizacje Centrum Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Żegocina Beneficjent projektu Gmina Żegocina Lokalizacja operacji Żegocina.

uploads/2022/02/remont-cksit/loga.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7256.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7257.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7258.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7260.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7261.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7262.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7263.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/dscf7265.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/po-3.jpg
uploads/2022/02/remont-cksit/lgd.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Gmina Żegocina

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kategorie
Komunikaty