SPOTKANIE SZKOLENIOWE O POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

kmirowska

9 grudnia 2019 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żegocinie, miało miejsce bezpłatne szkolenie informacyjne, finansowane przez Unią Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Zainteresowanie tematyką możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich na podejmowanie, rozwój działalności gospodarczej oraz dla organizacji pozarządowych było małe, bowiem na spotkanie przyszło tylko kilka osób. 

W pierwszej części spotkania pani Katarzyna Lis z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie omówiła założenia, cele i sposoby realizacji oraz zasady dofinansowania do szkoleń w formie bonów w ramach projektu "Kierunek Kariera". Osoby zainteresowane tym projektem, mogą o nim dowiedzieć się więcej na stronie internetowej https://kierunek.pociagdokariery.pl

Druga część spotkania była poprowadzona przez panią Dagmarę Citak z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie. W swojej prelekcji mówiła m. in. o wykorzystaniu funduszy unijnych dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą, wsparciu dla przedsiębiorców poprzez niskooprocentowane pożyczki lub dotacje, bony na innowacje. 

Największe zainteresowanie zgromadzonych w Żegocinie słuchaczy wzbudziły zagadnienia związane ze wsparciem dla organizacji pozarządowych, m.in. poprzez tzw. małe granty, projekt „Małopolska Gościnna” oraz Mecenat Małopolski i Bezpieczna Małopolska, które są finansowane ze środków Województwa Małopolskiego. 

Prowadząca spotkanie odpowiadała także na pytania i uwagi zgłoszone przez uczestników tego spotkania. 

Tekst i zdjęcie: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty