SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH BUDOWANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni Państwo,

w ramach budowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 - 2027 Lokalna Grupa Działania Dolina Raby zobowiązana jest odbyć spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach członkowskich.

Spotkania będą prowadzone przez dra Wita Huberta - Szczegółowe informację - https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/withubert

Spotkania będą miały na celu wypracowanie diagnozy obszaru oraz koniecznych obszarów interwencji.

Uczestniczy będą mieli możliwość zgłaszania problemów na obszarze oraz propozycji do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.

W Gminie Żegocina spotkanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Zapraszamy zainteresowane strony, szczególnie sołtysów, radnych, pracowników organizacji pozarządowych w tym KGW oraz w miarę możliwości zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców.

Kategorie
Komunikaty