Sprzedaż preferencyjna węgla przez Gminę Żegocina w 2023

Sprzedaż preferencyjna  węgla przez Gminę Żegocina dla Mieszkańców Gminy w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żegocina kontynuuje realizację dystrybucję węgla dla naszych mieszkańców w roku 2023.

Kolejne transporty węgla bezpośrednio z polskich kopalni dotarły już do Gminy. W celu ułatwienia odbioru węgla przez Naszych Mieszkańców, nawiązano współpracę z dwiema firmami posiadającymi składy opałowe na terenie naszej Gminy, które będą prowadziły dystrybucję węgla.

  1. Firma Handlowo-Usługowa TRANS-KRUSZ Paweł Frączek  z siedzibą Rozdziele 236,  32-731 Żegocina , obsługująca miejscowości: Rozdziele, Żegocinę, Bełdno, Bytomsko.
  2. Firma Handlowo-Usługowa ‘BOLMAX” M. Grabiasz, R. Grabiasz  z siedzibą Łąkta Górna 350, 32-731 Żegocina , obsługująca miejscowości: Łąkta Górna i częściowo Żegocinę.

Cena węgla wynosi  1800 zł brutto za tonę . Koszt transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Gmina przygotowała gotowe druki przelewów na węgiel z wypisanymi danymi, które będzie można odebrać na Dzienniku podawczym Gminy w pokoju na przeciw Banku, a następnie dokonać wpłaty obok w Banku.

Prosimy o niedokonywanie płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez pracownika upoważnionego z Urzędu Gminy.

Osoby które chcą dokonać wpłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „ Wpłata za preferencyjną sprzedaż węgla ….. ton kwotę oraz podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu podanej we wniosku .

Uwaga !!

W przypadku płatności realizowanej przelewem prosimy o wpisanie nowego numer rachunku Urzędu Gminy w Żegocinie:   40 8591 0007 4080 0200 1270 0147

 

KWOTA DO WPŁATY:   w zależności od ilości wpisanych ton w złożonym wniosku, będzie wynosiła:

 - 1,5 tony = 2 700 zł,

 - 1 tona = 1 800 zł,

 - 0,5 tony = 900 zł

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków oraz w awaryjnych sytuacjach poza kolejnością.

Kategorie
Komunikaty