STATYSTYKI WYJAZDÓW OSP Z TERENU GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego dokonały podsumowania swoich działań w roku 2020.

Jak wynika z raportu przedstawionego przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, jednostki na terenie całego powiatu bocheńskiego brały udział w 1769 zdarzeniach, w tym: w 254 pożarach, 1451 miejscowych zagrożeniach i 64 alarmach fałszywych.

W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił wzrost ogólnej ilości interwencji o 3,2% tj. o 55 zdarzeń , w tym: spadek ilości pożarów o 48 zdarzeń, wzrost miejscowych zagrożeń o 102 oraz wzrost fałszywych alarmów o 1.

Ponad 89% zdarzeń na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r. zostało obsłużonych w czasie poniżej 15 minut co oznacza, że pierwszy przybyły zastęp podjął działania ratownicze w czasie krótszym niż 15 minut (czas ten jest liczony od przyjęcia zgłoszenia do przybycia pierwszego zastępu).

Wśród jednostek OSP z terenu Gminy Żegocina statystyki przedstawiają się następująco:

uploads/2021/03/statystyki-osp/osp-2020.jpg

Ilość ofiar i rannych w 2020 r. - ofiary śmiertelne: 0 , ranni: 2.

Kategorie
Komunikaty