STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA LICEALISTKI Z GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, odbyło się uroczyste wręczenie najlepszym uczniom szkół średnich w Małopolsce dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. W zacnym gronie znalazła się uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie Jolanta Jędrzejek , która w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły musiała przedstawić Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak pogratulowała wszystkim stypendystom i podkreśliła, że to właśnie oni są przyszłością Polski w Europie i na świecie i będą decydować o losach naszej ojczyzny za kilka lat. Pani Kurator podziękowała również rodzicom, dyrektorom i nauczycielom za ciężką pracę, dzięki której uczniowie osiągają tak wysokie wyniki w nauce.

Kategorie
Komunikaty