Zapytanie ofertowe 05-12

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla dziecka urodzonego w 2016r z rozpoznaniem: autyzm atypowy, upośledzenie umysłowe w przebiegu wady genetycznej Zespołu Phelan MC Dermid, opóźniony rozwój psychoruchowy. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych w godzinach ustalonych z przedstawicielem ustawowym dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka jest Żegocina .

Kategorie
Komunikaty