TOWARZYSKI DWUMECZ ROZDZIELA I BYTOMSKA W SIATKÓWKĘ

kmirowska
07-02-2024

Reprezentacje SP w Rozdzielu oraz SP w Bytomsku zmierzyły się w towarzyskim dwumeczu w piłce siatkowej. Te dwie szkoły wystawiły swoje składy z klas VII i VIII celem rozegrania gminnych zawodów. W związku ze zbyt małą ilością uczniów (przepisy mówią o konieczności wystawienia dwóch 6-osobowych składów z danej szkoły), reprezentacje te nie wezmą udziału w zawodach powiatowych. Zdecydowano jednak o rozegraniu meczu towarzyskiego, w którym wzięła udział zarówno żeńska jak i męska drużyna. Pierwszy mecz odbył się w Bytomsku w czwartek 1 lutego. Tam dziewczęta z Bytomska wygrały z dziewczętami z Rozdziela, z kolei w przypadku chłopców silniejsza okazała się drużyna gości. Rewanż rozegrano 6 lutego w Rozdzielu i tutaj bezkonkurencyjne okazały się drużyny gospodarzy, zwyciężając z Bytomskiem. Na zakończenie rozgrywek wszyscy zawodnicy oraz nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Katarzyna Kaszuba i Pan Roman Nożkiewicz otrzymali z rąk Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony pamiątkowe, złote medale. Od Dyrektorów szkół - Pani Lucyny Nowak i Pani Katarzyny Cudejko dzieci otrzymały słodycze.

Mecz w Szkole Podstawowej w Bytomsku:

uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/41641713011962428146839326979572349679931921n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4164217197366087617332773593094359053759297n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4164641856907946964691838132964980420493024n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/41649556513443299862722765408080866625945394n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4165189423578265338692866499841780604622477n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/41654575718717781666165891003577671010314805n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4150703512708815425158307723095268587525658n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4163183979208873426404348539613571427193640n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4163656687193322236758807692445542622592504n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/41637039069887322512448661820135199782497249n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/416387958303988919336313189286744567448379n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-bytomsko/4163977743773250282478935057595836497063537n.jpg

Mecz w Szkole Podstawowej w Rozdzielu:

uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/41600907420566823146925193931296057842636826n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4160311442857920511866186559328853276485484n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42203306710887266924692162170206882855832006n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4229593173283069368746355082007223486934736n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4260123304097504748562622993105825842921976n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42609179243244504977807518507559626280773728n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4261269857078417779984536791973206848282428n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42617210711639906045663235225631756595248424n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4261782643861349141060941059845637253885960n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4262028394389840618139065186821711218028852n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4262700279174386296769825104331697890575741n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4263078303343483629154711383730655568107854n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42633726714557637283418966847693187521297529n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4263536374095019950713483640960144204088592n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42635898733220193047647341350291351214156441n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/42637429721008357702521587204829289830801282n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4265816888630450021755204537953329424468513n.jpg
uploads/2024/02/dwumecz-rozdziele/4263120413184538907518456472193864982988731n.jpg
Kategorie
Komunikaty