UKOŃCZONO BUDOWĘ CHODNIKA W ŁĄKCIE GÓRNEJ

kmirowska

W piątek 6 grudnia dokonano odbioru inwestycji w Łąkcie Górnej, której przedmiotem była: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa w Łąkcie Górnej polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów /odc. 190 km 1+093,55-1+369,46 str. prawa/ - etap II” 

Wykonawcą II etapu była firma MEL-DRÓG Alfred Czuba z Zakliczyna. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 296.627,60 zł. brutto, z czego dotacja celowa zatwierdzona przez Sejmik Województwa Małopolskiego wyniosła 148.313,80zł, a udział własny Gminy wyniósł 148.313,80zł.

Zdjęcia przed i po zakończonej budowie:

Kategorie
Komunikaty