Uroczyste otwarcie Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha"

30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie i po święcenie Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha”. 

Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości.

 

Swoją obecnością zaszczycili m.in.:

- Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Prof. Ryszard Legutko,

- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani  Józefa Szczurek-Żelazko  

- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan  Piotr Sak  

- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan  Stanisław Bukowiec  

- Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan  Piotr Dziurdzia  

- Starosta Bocheński Pan  Adam Korta  

- Wicestarosta Bocheński Pan  Ryszard Drożdżak  

- ks. Proboszcz z Żegociny Bogusław Pasierb

- Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Pan Jerzy Błoniarz

- Wójt Gminy Żegocina Pan Wojciech Wrona

- Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Pan  Grzegorz Gołąb  wraz z przybyłymi Radnymi naszej gminy

- Dyrektor Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bochni Pani Halina Bielec

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni Pani Danuta Michałek

- Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni Pani  Renata Kaczmarczyk  

- Prezes LGD Dolina Raby Pan Jan Marcinek

- Sekretarz Gminy Żegociny Pani  Joanna Pyrz

- Skarbnik Gminy Żegocina Pani Małgorzata Matras

- Kierownik Referatu Inwestycji Pan  Jan Bujak  wraz z pracownikami

- Kierownik USC Pani Maria Pławecka-Stańdo

- Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Pani Katarzyna Rosiek

- Kierownik Biblioteki w Żegocinie Pani  Małgorzata Bury  

- Dyrektor CKSiT w Żegocinie Pani Magdalena Adamska-Urban

- Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z naszej gminy: Pani Anna Rogala SP w Żegocinie, Pani Alicja Adamczyk-Brózda SP w Rozdzielu, Pani  Lucyna Nowak  SP w Bytomsku, Pani Halina Pączek SP w Łąkcie Górnej, Pani Urszula Wiśniowska z Przedszkola w Żegocinie, Pani Joanna Sroka z Przedszkola w Łąkcie Górnej

- Sołtys Żegociny Pan  Tomasz Janiczek , Sołtys Łąkty Górnej Pan Tadeusz Stary, Sołtys Bytomska Pani Alicja Guzik,

- projektant i inspektor Nadzoru tego obiektu Pan  Jacek Krawczyk  z Firmy Invet-Solid

- wykonawca Pan Mateusz Rzemiński z firmy Budowlanej BUDIMAT 

- Pani Agnieszka Janiczek koordynator projektu funkcjonowania Żłobka 

- Dyrektor Żłobka Pani Agnieszka Orzeł wraz z kadrą wychowawców i pracowników

 

Żłobek „Kolorowy Świat Malucha”  powstał dzięki inicjatywie Rady Gminy Żegocina  z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Gołębiem na czele  oraz Pana Wójta Wojciecha Wrony, którzy podjęli decyzję o budowie placówki w sąsiedztwie Przedszkola i Szkoły Podstawowej.  Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Żegocina funduszom w ramach Resortowego programu „MALUCH+”. Powstał nowoczesny parterowy budynek o powierzchni użytkowej 320 m2. Na parterze budynku powstały trzy sale zajęć o powierzchni 45, 64 oraz 44 m2, mogące pomieścić odpowiednio 16, 24 oraz 16 dzieci. Każda z sal ma dostęp do łazienek oraz magazynów . Ponadto w budynku znajdują się dwa pomieszczenia kuchenne: o łącznej powierzchni 14 m2, w których mieszczą się przygotowalnia posiłków oraz zmywalnia. Wchodząc do budynku wejściem głównym po prawej stronie znajdują się pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne oraz wc dla inwalidów wraz z aneksem porządkowym, natomiast po lewej stronie znajduje się szatnia o pow. 25 m2. Po przeciwnej stronie wejścia głównego znajduje się wejście ewakuacyjne, obok którego zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Od wejścia głównego do poszczególnych sal zajęć prowadzi ciąg komunikacyjny o pow. 23 m2. W ramach ww. przedmiotowego projektu uwzględniono wszystkie roboty budowlane oraz zakupiono część pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 065 733,83 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 602 000, 00 zł, a wkład własny gminy to 463 733,83 zł.

Dodatkowo Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie miejsc żłobkowych w ramach projektu pn. Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy. W ramach kosztów uwzględniono zatrudnienie kadry, którą stanowią: dyrektor, opiekunowie, pielęgniarka, woźna, - zgodnie z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyżywienie zostanie zapewnione w formie cateringu dostarczanego przez instytucję zewnętrzną – wkład własny w projekcie gminy (15%). Dodatkowo w ramach CROSS-FINANCING zakupiono meble i część zabawek do sal zajęć. Całkowita wartość projektu wynosi 1 246 680,96 zł. 

Placówka zaprojektowana przez firmę Invest-Solid jest obiektem nowoczesnym na miarę dwudziestego pierwszego wieku, jest i będzie wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwolą pomóc rodzicom w procesie opieki, a dzieciom poszerzać umiejętności oraz rozwijać zainteresowania.  

Wójt Gminy Żegocina Pan Wojciech Wrona złożył podziękowania  wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Rządowi Polskiemu za dofinansowanie z programu „MALUCH+”  na ręce obecnych Państwa Parlamentarzystów, za dofinansowanie funkcjonowania Żłobka w ramach otrzymanego drugiego dofinansowania na jego utrzymania, na ręce Radnego Wojewódzkiego Pana Piotra Dziurdzi. Radzie Gminy za zabezpieczenie środków budżetowych na wkład własny gminy. Referatowi Inwestycyjnemu z Panem Kierownikiem Janem Bujakiem za olbrzymi wkład pracy w realizację tej inwestycji. 

Już 1 września Publiczny Żłobek „Kolorowy Świat Malucha” powita swoich podopiecznych i ich rodziców rozpoczynając swoją działalność na rzecz mieszkańców gminy. 

 

Kategorie
Komunikaty