Uroczysty odbiór indeksów

kmirowska

W dniu 8 czerwca 2021r. w Archikatedrze na Wawelu uczennice Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie: Martyna Fitrzyk, Karolina Fitrzyk i Natalia Gawłowicz odebrały z rąk Jego Magnificencji ks. dr hab. Roberta Tyrały, prof. UPJPII indeksy na wybrany przez siebie kierunek tej prestiżowej wyższej uczelni.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Z całej Polski przybyło 160 uczestników. Jak każdego roku i w tym swe gościnne serce otworzył ks. proboszcz Katedry na Wawelu Zdzisław Sochacki, podejmując wszystkich po królewsku. O godzinie 10.00 odbyła się Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Robetra Chrząszcza, po której wszyscy zebrani zostali zapoznani przez prezes Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej panią dyrektor Stanisławę Buczek z wynikami IV ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o złotą lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem: „Od Hermana do Jana Pawła II czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”. Wśród tylu zebranych dostojnych gości wybrzmiała wiadomość, że zwycięzcami tego konkursu zostały uczennice z Zespołu Szkół im św. Jadwigi Królowej w Żegocienie: z klasy I LO: Karolina Fitrzyk i Martyna Fitrzyk oraz z klasy II B LO Natalia Gawłowicz. Dla żegocińskiego liceum uczennice przysporzyły chwały i rozsławiły na całą Polskę tą naszą niewielką szkołę średnią położoną w pięknym Beskidzie Wyspowym. Wśród gości była pani kurator Barbara Nowak, która objęła honorowym patronatem ten konkurs. Obecny był także Konsul Generalny Węgier pan Tibor Gerencser i wielu dyrektorów ze Szkół Jadwiżańskich z całej Polski. Jego Magnificencja ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII wręczył indeksy naszym uczennicom. Będą one mogły wybrać dowolny kierunek studiów na tym uniwersytecie. Wręczając ten klucz na studia dzienne ks. prof. zaznaczył, że z niecierpliwością czeka na tak mądre studentki. Wśród kierunków dziewczyny mogą wybrać obleganą w tym roku psychologię, pedagogikę lub dziennikarstwo a także kilkadziesiąt innych kierunków. Szczere gratulacje usłyszała także pani dyrektor Katarzyna Sutor, która została poproszona o odbiór dyplomu dla zwycięskiej szkoły wraz z nagrodą czyli trzema złotymi liliami, które zapewne będą zdobić ściany naszej pięknej auli im ks. Antoniego Poręby. Organizatorzy wyrazili także uznanie dla opiekuna zwycięskiej drużyny ks. katechety Sylwestra Pustułki i p. Anny Kądzieli. Konkurs bowiem wymagał wykazania się rozległą wiedzą teologiczno - historyczną.

Po otrzymaniu nagród uczestnicy zjazdu udali się pod czarny krzyż św. Jadwigi, gdzie odśpiewali litanię i złożyli kwiaty przy relikwiach Patronki . Jest to szczególnie wzruszający moment, podczas którego dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie składają hołd swoje patronce, dziękując za wszystkie otrzymane w ciągu roku szkolnego łaski. Na spotkanie z naszej szkoły przyjechało 21 uczniów, w tym „orszak królowej” w składzie: Oliwia Karpiel, Iwona Cudejko i Aneta Szewczyk, Kacper Zbroja i Mateusz Salwa oraz młodzież z klas Straży Granicznej. Poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im św. Jadwigi Królowej w Żegocinie bardzo godnie reprezentował naszą społeczność. Dziękujemy uczniom Joasi Daniec, Julii Skolik i Marcinowi Krawczykowi za szacunek do symboli narodowych, podczas tego spotkania.

Po skończonych uroczystościach odbyło się przyjęcie. Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich uczestników na obiad i deser. Na pikniku obecny był także ks. biskup Robert Chrząszcz i wielu dziennikarzy, którzy przeprowadzali wywiady z naszymi uczestnikami, panią dyrektor Katarzyną Sutor i księdzem Sylwestrem Pustułką. Artykuły ukażą się w najbliższych wydaniach czasopism: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i innych. Wielu gości zaproszonych na XV Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im św. Jadwigi Królowej chciało poznać uczennice z Żegociny i dowiedzieć się czegoś na temat naszej szkoły. Gospodarz spotkania ks. proboszcz Zdzisław Sochacki poformował zebranych, że zwycięska drużyna wraz z opiekunem pojedzie na bezpłatna, kilkudniową wycieczkę do Gniezna i okolic. Tak zatem rozpoczną się zasłużone wakacje dla Natalki Gawłowicz, Martyny Fitrzyk , Karoliny Fitrzyk z Zespołu Szkół im św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Tekst: Agata Flaga

uploads/2021/06/indeksy/img20210608110329.jpg
uploads/2021/06/indeksy/img20210608113931.jpg
uploads/2021/06/indeksy/img20210608115744.jpg
uploads/2021/06/indeksy/img20210608115751.jpg
uploads/2021/06/indeksy/img20210608115754.jpg
uploads/2021/06/indeksy/img20210608115759.jpg
Kategorie
Komunikaty