Urząd Gminy Żegociny wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

Funkcjonowanie Urzędu Gminy od 01 lipca 2021 r. -

wznowienie bezpośredniej obsługi

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy że od 01 lipca 2021 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Żegocina.

 

Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad w tym zakresie.

Przed wejściem do budynku urzędu interesant zobowiązany jest do:

1) dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się na parterze

2) zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m

3) zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną

 

Zwracamy się ponadto z prośbą, aby  sprawy niewymagające osobistej  wizyty w Urzędzie nadal były załatwiane :

- telefonicznie

- za pomocą  poczty elektronicznej :  gmina@zegocina.pl

- pocztą tradycyjną

 

Sprawy w zakresie uzyskania informacji, czy też pobrania druków i wniosków prosimy załatwiać poprzez dziennik podawczy znajdujący się na parterze budynku.

Kategorie
Komunikaty