UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ , ALE NIE BEZPAŃSKIE!!

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko  wałęsających się psów . Prawie w każdym przypadku psy te  mają swoich właścicieli , a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają po okolicy.

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że  obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga  nakłada na niego wspomniana już ustawa o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)  oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482).   Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.  

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że:  „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”  Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.  

W przypadku, kiedy pies  w wyniku pogryzienia  spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może  odpowiadać jak za przestępstwo . W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego, a takie zgłoszenia wymagają reakcji. 

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach,  a w szczególności: o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami, przypomina również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję , która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców,  np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. (14) 648 4520  w. 41). Osoba, która przekazuje zgłoszenie, musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia. 

Aby zgłosić „bezdomnego psa” wałęsającego się od dłuższego czasu po danej miejscowości lub sołectwie, należy wypełnić i przesłać  zgłoszenie   na adres:  gmina@zegocina.pl ,  podając niezbędne dane. 

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Dlatego bardzo ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o takich przypadkach, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska. 

Gorąco do Państwa apelujemy!!!  

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności. 

Pamiętajmy , że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że nie wywiązywanie się z obowiązków i brak wyobraźni, może prowadzić do tragedii. 

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z interwencji pracowników Urzędu Gminy.

pies1.png
pies2.png

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210217114521_Zgłoszienie-pies-bezdomny.pdf
Kategorie
Komunikaty