UWAGA - od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze"

W związku z informacjami o sprzedaży na polskim rynku pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Wspomniane zmiany spowodują, że kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”:

- wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.

- zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

Więcej informacji dotyczących zmian w programie, można  znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod linkiem:

 https://www.wfos.krakow.pl/od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/

Kategorie
Komunikaty