UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ŁĄKCIE GÓRNEJ

kmirowska

Aż do końca lipca 2020 roku będzie obowiązywać wprowadzona w dniu dzisiejszym (2 grudnia) zmiana organizacji ruchu w Łąkcie Górnej. 

Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu drogowego po tymczasowym moście objazdowym. Ruch po moście tymczasowym będzie się odbywał wahadłowo, ze sterowaniem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. 

Jak informuje przedstawiciel wykonawcy robót – firmy SKANKSA, wskutek zmiany organizacji ruchu, dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką DW 965 nie będzie możliwy skręt w drogę powiatową DP 2095K w kierunku na Trzcianę. Dojazd do miejscowości Trzciana, Łąkta Dolna i Łąkta Górna będzie możliwy objazdem przez m. Muchówka drogą wojewódzką DW 966. 

Dla pojazdów poruszających się drogą powiatową DP 2095K przez m. Trzciana i Łąkta Dolna w kierunku m. Łąkta Górna dojazd będzie możliwy wyłącznie do zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką DW 965. Dalsza jazda będzie niemożliwa a pojazdy przed skrzyżowaniem będą musiały zawrócić.

Dla samochodów o masie poniżej 3,5 tony, będzie możliwy skrót – w miejscowości Leszczyna należy skręcić obok kaplicy w kierunku na Trzcianę (jak na tablicy informacyjnej). 

Apelujemy do wszystkich kierowców o stosowanie się do wyznaczonych objazdów.

Kategorie
Komunikaty