V Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 z późn. zm.) ogłasza V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym" pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku. Jako oficjalny partner ww. kampanii Kasa stworzyła Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce na lata 2019-2020. Ideą Strategii było skuteczne oddziaływanie na środowisko rolnicze w celu całkowitego wyeliminowania wypadków i chorób zawodowych rolników, stworzenia lepszych warunków pracy i życia rolników w gospodarstwach rolnych oraz podkreślenie wagi działań prewencyjnych Kasy. W ramach strategii Kasa zainicjowała Konkurs dla młodzieży Moja Wizja Zero.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 Regulamin_Konkurs_MojaWizjaZero_2023_20230810122915.pdf
Kategorie
Komunikaty