W 25. ROCZNICĘ POWODZI TYSIĄCLECIA

kmirowska
12-07-2022

Dokładnie w 25. rocznicę powodzi, która w lipcu 1997 roku dotknęła wiele wsi i miast Polski przynosząc wiele ofiar śmiertelnych oraz ogrom zniszczeń, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, przy współpracy z Wójtem Gminy Żegocina Wojciechem Wroną oraz CKSiT w Żegocinie, kierowanym przez Magdalenę Adamską-Urban, zorganizowało w Kinie "Żegotka" wieczornicę, poświęconą w dużej części wydarzeniu sprzed ćwierć wieku.

Przybyłych do kina powitał Prezes Zarządu SPZŻ - Tadeusz Olszewski i on też wygłosił wykład poświęcony powodziom na przestrzeni dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi, które wiele razy dotknęły Żegocinę i okolice. Swoją opowieść wzbogacał archiwalnymi zdjęciami i filmami oraz zapiskami z kroniki szkolnej w Łąkcie Dolnej a także kroniki Parafii Żegocina.

Następnie swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielili się świadkowie powodzi z 1997, 2010 i 2021 roku: Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina w latach 2002 - 2018 oraz Wojciech Wrona - obecny Wójt, który w 1997 roku obserwował powódź i następnie uczestniczył w odbudowie Żegociny ze zniszczeń. 

Uczestnicy spotkania mogli także oglądnąć jedyny egzemplarz książki pt. "Żywioł" autorstwa Tadeusza Olszewskiego, napisanej niedługo po pamiętnej powodzi, a zawierającej m. in. wspomnienia, wykaz strat, archiwalne zdjęcia, kopie relacji prasowych itd.

 Ostatnim elementem spotkania był wernisaż wystawy archiwalnych zdjęć z powodzi 1997 roku, nadesłanych do Stowarzyszenia przez mieszkańców gminy, a wystawionych w prowadzonej przez Stowarzyszenie Galerii Wiejskiej. Znalazły się tu fotografie: Zdzisława Janiczka, Tadeusza Olszewskiego, Małgorzaty Rojek i Michała Stacha. Wystawa czynna będzie do połowy sierpnia 2022 roku.

T. Olszewski

uploads/2022/07/powodz/25-01.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-02.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-03.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-04.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-05.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-06.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-07.jpg
uploads/2022/07/powodz/25-08.jpg
Kategorie
Komunikaty