W ŻEGOCINIE POWSTANIE KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY

kmirowska

W dniu 15.11.2021 r. Gmina Żegocina zakupiła działkę położoną w centrum Żegociny oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 759/3 o powierzchni 2,33 ha za kwotę 233.000,00 zł.

Zakup działki został sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Na terenie zakupionej działki planowana jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego stanowiącego uzupełnienie dla położonego na sąsiedniej działce stadionu.

Kategorie
Komunikaty