Wałęsające się psy na terenie naszej gminy

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami wałęsania się na terenie naszej gminy psów, co do których istnieje podejrzenie, iż uciekły swoim właścicielom, przypominamy o konieczności właściwego pilnowania swoich zwierząt.

Istotnym problem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomne. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły, czy też starsze osoby do sklepów czy urzędu przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:

  • prowadzeniu psa poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję , która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
  • w sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie
    należy taki przypadek zgłosić do Urzędu Gminy.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że utrzymanie miejsc w schronisku, wyłapywanie  bezdomnych psów oraz opieka nad nimi to zadanie znacznie obciążające budżet Gminy Żegocina. W roku 2019 całkowity koszt zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym wyniósł blisko 10 000 tys. zł. Ponoszone koszty z roku na rok są coraz większe. 

Zachęcamy naszych mieszkańców do ewentualnej adopcji bezpańskich psów, a właścicielom psów i kotów sugerujemy sterylizację lub kastrację swoich pupili, co z pewnością przyczyni się do zahamowania niekontrolowanego ich rozmnażania.  

Pamiętajmy, że wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową i solidarnie ponosimy niemałe koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. Prosimy zatem o zwracanie uwagi nieodpowiedzialnym  właścicielom czworonogów, gdyż koszty ponoszone przez gminę uszczuplają budżet, a tym samym powodują niemożność zrealizowania bardziej potrzebnych zadań.

Kategorie
Komunikaty