WERNISAŻ POPLENEROWEJ WYSTAWY

kmirowska

25 listopada 2019 roku, w Galerii Wiejskiej w Żegocinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zorganizowało wernisaż wystawy prac plastycznych, powstałych podczas VIII Pleneru Malarskiego – Bytomsko 2019. 

Wspomniany plener, którego przeprowadzenie stało się możliwe dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Gminy Żegocina, odbył się 6 czerwca 2019 roku na terenie Bytomska. Ponad 30 uczniów z wszystkich szkół gminnych pod kierunkiem swoich nauczycieli plastyki malowało i szkicowało głównie piękne krajobrazy tej miejscowości. 

Teraz można te prace oglądać na poplenerowej wystawie, otwartej podczas wernisażu. Oprócz samych uczestników tego pleneru i ich opiekunów w wernisażu wzięli udział: Dyrektor SP w Bytomsku Lucyna Nowak oraz działacze Stowarzyszenia: Tadeusz Olszewski – prezes, Czesław Pączek – Prezes Honorowy, Mieczysław Blajda – Wiceprezes, Jan Truś – skarbnik. Po krótkim omówieniu pleneru i wystawy wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy udziału w plenerze, a opiekunom podziękowania. Szczególne podziękowania należą się pani Bronisławie Dziedzic-Fasuga, nauczycielce z Bytomska oraz pani Barbarze Janickiej-Mikus, za duży wkład pracy w przygotowanie pleneru i poplenerowej wystawy. 

Od paru lat wyłaniane są przez komisję powołaną przez Stowarzyszenie wyróżnienia i nagroda Grand Prix Pleneru. Komisja w tym roku przyznała te wyróżnienia następującym uczestnikom pleneru: Monice Jędrzejek (SP w Bytomsku), Kacprowi Dudkowi (SP w Rozdzielu), Justynie Kępa (SP w Żegocinie), Justynie Janas (SP w Łąkcie Górnej) oraz Annie Tyndel (Zespół Szkół w Żegocinie). Nagroda Grand Prix została przyznana Oliwii Matlęga z Bytomska, w imieniu której odebrała ją młodsza siostra – Julia. 

Poplenerową wystawę prac uczniów można zwiedzać w Galerii Wiejskiej w Żegocinie do końca br.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty