WIELKI SUKCES UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

kmirowska

Tekst nadesłany

Z duża radością informujemy, że zwycięzcami III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej , zostały uczennice ZS w Żegocinie: Aleksandra Adamczyk, Jolanta Jędrzejek i Monika Krawczyk, przygotowane do konkursu przez dr Agatę Flagę .  . Dziewczyny od trzech lat brały udział w tym prestiżowym spotkaniu, zdobywając kolejno brąz, srebro i w tym roku - złoto!

Cała Społeczność szkoły im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie składa wyrazy uznania dla tegorocznych maturzystek, które z takim zacięciem przygotowywały się do konkursu, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, poszerzając swoją wiedzę i co bardzo ważne rozsławiając dobre imię naszej szkoły i gminy.

Tegoroczny konkurs był powiązany z uroczystymi obchodami 100 - lecia urodzin Papieża Jana Pawła II . Finalistki musiały nie tylko wykazać się wiedzą o  Jadwidze Królowej, dynastii Jagiellonów, znajomością Katedry Wawelskiej i jej zabytków, ale także dokładną znajomością biografii papieża Jana Pawła II i wiedzą o Jego pielgrzymkach do Ojczyzny. Musiały znać problematykę książki księdza Jacka Urbana „Karola Wojtyły - Jana Pawła II katedra na Wawelu.”

Ze względu na wyjątkową sytuację, związaną z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskich postanowił, że wyniki etapu szkolnego III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, będą ostatecznymi wynikami konkursu.

Drużynami zwycięskimi na terenie Polski w kategorii SZKOŁY PONADPODSTAWOWE są: 

 1. ZS w Żegocinie 

2. LO w Kielcach 

3. ZS w Andrychowie

Zarząd rodziny szkół Świętej Jadwigi Królowej podziękował wszystkim drużynom za trud i zaangażowanie włożone w przygotowania do konkursu. Niestety główna nagroda, czyli wyjazd do Rzymu, z przyczyn oczywistych, nie obędzie się.

Wręczenie lilii dla zwycięskich drużyn nastąpi podczas Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich, który w zależności od sytuacji i możliwości został zaplanowany na dzień 8 czerwca 2020 r. lub 17 lipca 2020 r.

Kategorie
Komunikaty