WOJEWODA MAŁOPOLSKI ŁUKASZ KMITA ODWIEDZIŁ ŻEGOCINĘ – 01.02.2022

kmirowska

We wtorek 1 lutego, na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony naszą gminę odwiedzili wyjątkowi goście. Z wizytą przybył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Poseł na Sejm Józefa Szczurek-Żelazko, Poseł na Sejm Wiesław Krajewski oraz Radny Województwa Małopolskiego Piotr Dziurdzia.

Wizyta rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Żegocina, podczas której w gabinecie Wójta Wojciecha Wrony była okazja do rozmów na temat bieżących potrzeb mieszkańców. Mówiono między innymi. o konieczności rozbudowy szkoły podstawowej w Łąkcie Górnej, rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przebudowie oczyszczalni ścieków, remontach dróg gminnych czy zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Żegocina.  Następnie, goście wraz z Wójtem Gminy Żegocina udali się na wizytację w terenie, odwiedzając kolejno żłobek „Kolorowy Świat Malucha w Żegocinie” – jedną z największych inwestycji ubiegłego roku, Szkołę Podstawową w Łąkcie Górnej – jako miejsca planowanej rozbudowy, wymagającą pilnego remontu drogę w przysiółku „Lisówki” w Łąkcie Górnej oraz remizę OSP w Żegocina, gdzie omawiano potrzebę kupienia nowego wozu strażackiego.

Dzisiejsza wizyta była okazją do wymiany zdań, a także przedstawienia naszych najważniejszych potrzeb i oczekiwań. Wierzymy, że wizytacja oraz konstruktywny dialog przyniosą wymierne korzyści, z których skorzystają wszyscy Mieszkańcy Gminy Żegocina.

uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-19.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-1.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-2.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-3.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-4.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-5.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-6.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-7.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-8.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-9.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-10.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-11.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-12.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-13.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-14.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-16.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-17.JPG
uploads/2022/02/wizyta-wojewody/egocina-18.JPG
Kategorie
Komunikaty