WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ABSOLWENTOM KLASY STRAŻY GRANICZNEJ

02-07-2019

19 czerwca 2019 roku, już po raz ósmy w historii Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie, miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów 7 uczniom klasy drugiej, biorącym udział w realizacji innowacji pedagogicznej - Klasa Straży Granicznej. Certyfikaty te podpisane zostały Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - płk. SG Stanisława Laciugę, Wójta Gminy Żegocina - Wojciecha Wronę oraz Dyrektora ZS w Żegocinie Katarzynę Sutor. 

Przybyłych gości, rodziców i uczniów powitała Pani Dyrektor Katarzyna Sutor, która w krótkim przemówieniu przypomniała przebieg dotychczasowej współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej. - Składam podziękowania na ręce Pana pułkownika Artura Gromali dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej za życzliwość i wsparcie dla naszych uczniów podczas szkoleń oraz obozów, w których uczestniczą w ramach innowacji programowej klasa Straży Granicznej. Dziękuję także Panu pułkownikowi Andrzejowi Ziobrowskiemu za organizowanie szkoleń, obozów oraz pokazów - powiedziała w swoim przemówieniu.

Komendę KOSG z Nowego Sącza na uroczystości w Żegocinie reprezentował Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań ppłk SG Artur Gromala, który wraz z Wójtem i Dyrektor Szkoły wręczyli uczniom certyfikaty. 

Tegoroczni drugoklasiści - podopieczni wychowawczyni - Pani Teresy Stachoń - kończący innowację pedagogiczną w Klasie Straży Granicznej, po otrzymaniu certyfikatów, usłyszeli podczas podsumowania nauki w tej klasie, od swojego nauczyciela i trenera płk. Andrzeja Ziobrowskiego dużo pochwał za naukę, wytrwałe ćwiczenia i postawę na zajęciach. Słowa gratulacji złożył rodzicom tych uczniów także Wójt Wojciech Wrona, który dziękował im także za zaufanie i skierowanie swoich dzieci do tej klasy, która wymaga od uczniów wielu poświęceń i dodatkowego wysiłku intelektualnego i fizycznego, a od samych rodziców także dodatkowego zaangażowania finansowego i organizacyjnego.

Uczniowie, absolwenci Klasy Straży Granicznej otrzymali od "niemundurowych" koleżanek i kolegów gratulacje i upominki. Bardzo cieszymy się, że odebraliście certyfikaty, które świadczą o Waszych wielkich sprawnościach i umiejętnościach. Gratulujemy Wam tej pięknej przygody, jaką była nauka w klasie SG oraz dzisiejszej uroczystości. Mamy nadzieje, że to wszystko, czego nauczyliście się w Klasie Straży Granicznej pomoże wam w zdobyciu wymarzonego zawodu, czego z całego serca wam życzymy - powiedziała klasowa koleżanka certyfikowanych uczniów. 

Obdarowani certyfikatami poświadczającymi zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentowali krótki pokaz zdjęć ze swoich zajęć oraz podziękowali gościom i swoim nauczycielom bukietami kwiatów. Podczas tej uroczystości, połączonej z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019, mundurowa część klasy, wraz z koleżankami i kolegami, odebrali także świadectwa ukończenia klasy drugiej, promujące ich do klasy trzeciej. We wrześniu przyjdą do szkoły już bez mundurów, aby wraz z pozostałymi kolegami kontynuować naukę w żegocińskim liceum.

certyfikaty01.jpg
certyfikaty02.jpg
certyfikaty03.jpg
certyfikaty04.jpg
certyfikaty05.jpg
certyfikaty06.jpg
certyfikaty07.jpg
certyfikaty08.jpg
certyfikaty09.jpg
certyfikaty10.jpg
certyfikaty11.jpg
Kategorie
Komunikaty