WYDANO OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE ODNOŚNIE SUSZY

kmirowska
21-07-2022

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: susza hydrologiczna/nie dotyczy

Obszar: Raba od zb. Dobczyce do ujścia (małopolskie)

Ważność (cz. urz.): od godz. 11:52 dnia 21.07.2022 do odwołania

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Raby od zb. Dobczyce do ujścia spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 100%

Data i godzina przekazania: godz. 12.40 dnia 21.07.2022 r.

Uwagi: W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych na administrowanym terenie oraz bieżącą obserwację zachodzących zjawisk.

Informacje teleadresowe: O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 14 611 95 41, 14 611 95 42, fax.: 14 611 95 40, e-mail: kryzys@powiat.bochnia.pl. Po godz. 15.00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy informacje przekazywać do Stanowiska Kierowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Poniatowskiego 7. tel. 478314200,

tel. alarmowy: 998 lub 112, fax.: 478314209

Kategorie
Komunikaty