Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żegocina:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa,

2. Kółko Rolnicze  w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 334, 32-731 Żegocina,

3. Firma Usługowa „AUGUSTYN” Józef Augustyn, Kamionka Mała 24, 34-602 Laskowa,

4. Firma Usługowo – Handlowa „DZIUN” Lupa Władysław, Niewiarów 4, 32-420 Gdów,

5. Firma Handlowo – Usługowa DAN – TRAK Danuta Balicka 32-733 Trzciana 177

 

Kategorie
Komunikaty