XV Gminny Rajd Przedszkolaka

13-06-2024

W środę 12 czerwca 2024 r. po raz piętnasty w Gminne Żegocina odbył się Gminny Rajd Przedszkolaka zorganizowany przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, we współpracy z KGW Rozdziele, Rodzicami oraz Sponsorami. Zbiórka i wymarsz  najstarszej grupy przedszkolaków z Bytomska, Łąkty Górnej, Żegociny oraz Rozdziela nastąpiła o 10:15. Impreza była udana. Dzieci wędrowały z przewodnikiem górskim Panem Jarosławem Orzeł oraz pod opieką ratownika medycznego, pana Rafała Baczyńskiego, czarnym szlakiem na szczyt Cuba.

Po zejściu ze szczytu, na pobliskiej łące na naszych małych odkrywców czekał pszczelarz, pan Paweł Michura, prezes Koła Pszczelarzy w Laskowej, który opowiedział dzieciom o roli pszczół w przyrodzie, pokazał mini ul z prawdziwymi pszczołami, zaprezentował różne akcesoria pszczelarskie oraz podarował miód do degustacji.

Następnie przedszkolaki bawiły się na łące, po czym zeszły szlakiem przed budynek Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Tam rozpoczęła się  druga część Rajdu. Przybyłych uczestników uroczyście przywitała Pani Dyrektor Katarzyna Cudejko.

Na małych podróżników czekał  poczęstunek z kiełbaskami, słodyczami oraz watą cukrową. Mini biesiada została przygotowana przez przez rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz panie Barbarę Szewczyk i Danutę Tatkowską z koła Gospodyń Wiejskich.

Wśród atrakcji czekających na dzieci znalazły się: zabawy i konkurencje sportowe zorganizowane przez panią Martę Frączek, konkursy zręcznościowe, tańce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy w malowanie twarzy oraz wykonywanie bransoletek. 

Każdy uczestnik XV Rajdu Przedszkolaka otrzymał słodki upominek, nagrody oraz został uhonorowany pamiątkowymi dyplomami, które wręczyła Pani Dyrektor Katarzyna Cudejko wraz z Panią Barbarą Orzeł. 

Na koniec wydarzenia okolicznościowe przemówienie wygłosiła Sekretarz Gminy Żegocina Pani Joanna Pyrz dziękując w nim za udaną organizację kolejnej edycji Rajdu. 

Rajd dostarczył dzieciom wielu wrażeń, wzbogacił ich wiedzę przyrodniczą,  z pewnością zachęcił do uprawiania turystyki pieszej oraz aktywności fizycznej na łonie natury.Ta wartościowa, wspaniała impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu  rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych,  wsparciu finansowym i rzeczowym sponsorów a także pomocy uczniów klas VI, VII i VIII.

Serdecznie dziękujemy.

Sponsorzy Rajdu: 

Pan Paweł Frączek: Firma Trans-Krusz, Rozdziele;

Pani Anna Wolak: Sklep „Żabka”;

Państwo Bernadetta i Jerzy Pławeccy: Firma Stolarsko-Handlowo-Usługowa,  Rozdziele;

Pan Wojciech Gądek: Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, Żegocina;

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu;

Pan Reginald Łukasik:  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Żegocinie;

Koło Gospodyń Wiejskich z Rozdziela;

Pani Karolina Bajor;

Pani Agata Zbyrowska;

Pani Urszula Łagosz;

Pani Ewa Kania;

Pan Piotr Krawczyk, Firma Handlowo-Usługowa „OSKAR”, Łąkta Górna.


Dziękujemy również:

Panu Jarosławowi Orłowi – przewodnikowi beskidzkiemu za poprowadzenie dzieci trasą rajdu;

Panu Rafałowi Baczyńskiemu – ratownikowi medycznemu za opiekę medyczną podczas rajdu;

Panu Pawłowi Michurze – prezesowi Koła Pszczalarzy w Laskowej za pogadankę o pszczołach i podarowanie miodu do degustacji;

Pani Marcie Frączek za zorganizowanie ciekawych konkurencji i zabaw sportowych dla dzieci;

Paniom: Barbarze Szewczyk i Danucie Tatkowskiej z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie dla dzieci gofrów i waty cukrowej;

Paniom: Małgorzacie Wolak, Agacie Zbyrowskiej, Agnieszce Kmiecik, Barbarze Baczyńskiej, Annie Kolawie, Ewie Kani, Agacie Świerczek, Agnieszce Skrabie, Bożenie Włosińskiej, Dominice Gumulińskiej, Karolinie Bajor, Sylwi Górce za obsługę kulinarną rajdu, malowanie dzieciom buziek i  wykonywanie z nimi bransoletek;

Panu Piotrowi Szewczykowi za smażenie kiełbasek;

Absolwentce Szkoły Podstawowej w Rozdzielu Emilii Włosińskiej za przygotowanie grafiki na rajd i pomoc  w wykonywaniu bransoletek dla dzieci;

Uczniom klas: VI, VII i VIII za pomoc w przeprowadzeniu zabaw i konkurencji sportowych i malowanie twarzy.

 

 

 

 

Kategorie
Komunikaty