XVI MIEDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

kmirowska
18-01-2023

XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Żegocinie 17 stycznia 2023 roku w auli szkolnej w Żegocinie po dwuletniej przerwie.

Uczestników konkursu z klas I – VIII szkół w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie oraz ich opiekunów i zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Pani Anna Rogala. Po krótkich wystąpieniach ks. Proboszcza Bogusława Pasierba i Wójta Gminy Wojciecha Wrony rozpoczęły się przesłuchania konkursowe.

Śpiewający w tym etapie konkursu uczniowie, reprezentujący poszczególne grupy wiekowe i szkoły niekiedy akompaniowali sobie sami na instrumentach muzycznych, innym akompaniowała na fortepianie Pani Anna Maurer-Pasionek, a jeszcze inny wykorzystywali podkłady muzyczne nagrane na płytach, odtwarzanych przez Pana Wiesława Wolaka. Uczniowskie popisy solowe (24 uczestników) i w duetach (4) oceniało jury w składzie: Krzysztof Puch - Przewodniczący, Ks. Proboszcz Bogusław Pasierb - członek, Małgorzata Świątko - członek, Małgorzata Bury - członek. Przy ocenie prezentacji jury brało pod uwagę znajomość słów i melodii, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne, w tym prezentowany strój oraz ruch sceniczny.

W przerwie, podczas obrad jury, uczniów i ich opiekunów zaproszono na soczki i coś słodkiego. W końcowej części konkursu przewodniczący jury Krzysztof Puch odczytał protokół komisji konkursowej, a następnie wręczono uczniom dyplomy i nagrody, a ich opiekunom dyplomy z podziękowaniami. Specjalne podziękowania i upominki wręczono także członkom jury oraz organizatorkom konkursu. Laureatów I miejsc: Zuzannę Duś z klasy I a z SP w Żegocinie i Patrycję Jaworską z klasy V z SP w Bytomsku Dyrektor Szkoły Muzycznej I  stopnia w Żegocinie - Tomasz Cudejko zaprosił do udziału w Koncercie Noworocznym organizowanym przez szkołę muzyczną.

Na zakończenie Wójt Gminy Wojciech Wrona i Pani Dyrektor Anna Rogala podziękowali wszystkim za udział w XVI Konkursie Kolęd i Pastorałek i zaprosili na kolejny, który odbędzie się już za rok.

uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171037compress57.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171058compress47.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171134compress51.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171235compress19.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171315compress27.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171351compress39.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171508compress72.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171543compress60.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171612compress23.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117091020compress17.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117091023compress56.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117092051compress34.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117092101compress21.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117092354compress98.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117092619compress82.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117092638compress96.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117093201compress22.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117093424compress38.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117093610compress51.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117093640compress81.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117094331compress28.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117094848compress25.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117100027compress2.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117100347compress36.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117100355compress48.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117100807compress64.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117100835compress84.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101234compress0.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101241compress82.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101603compress52.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101701compress16.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101922compress3.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117101928compress93.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102201compress27.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102222compress72.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102241compress54.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102458compress66.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102509compress41.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102749compress86.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117102804compress49.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117103102compress84.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117103108compress15.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117103444compress34.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117103529compress9.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117104218compress63.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117104317compress10.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117104525compress60.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117113044compress6.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117113054compress71.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117113911compress29.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117165831compress7.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117165850compress16.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117165912compress24.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170019compress57.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170041compress58.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170121compress74.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170142compress45.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170215compress62.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170236compress52.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170256compress45.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170353compress43.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170539compress21.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170601compress25.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170626compress84.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170643compress72.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170654compress85.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170711compress12.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170722compress32.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170821compress40.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170849compress39.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117170918compress30.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171002compress33.jpg
uploads/2023/01/konkurs-koled/img20230117171027compress66.jpg
Kategorie
Komunikaty