XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żegocina – 24.03.2020

kmirowska

We wtorek 24 marca 2020 roku odbyła się XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żegocina, w której wzięło udział 13 z 15 Radnych.

Po rozpoczęciu obrad i powitaniu obecnych na Sesji Radnych, Wójta oraz Pani Ewy Bukowiec (w związku z nadzwyczajnym trybem zwołania sesji, w sali nie były obecne inne osoby), Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb przeszedł do kolejnych punktów, w których następowało podejmowanie uchwał.

Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie: 

- Uchwała Nr XVII/ 139/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020- 2026. 

- Uchwała Nr XVII/140/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r. 

- Uchwała Nr XVII/141/20202 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2020 r. 

- Uchwała Nr XVII/142/2020 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu szkoły – szkoły Branżowej II-stopnia w Żegocinie 

- Uchwała Nr XVII/144/2020 – w sprawie utworzenia mieszkania chronionego Wspieranego. 

Uchwała Nr XVII/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 754/5 obr. Żegocina pod automat do sprzedaży zniczy została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (Radny Marcin Fąfara). 

W kolejnym punkcie, Wójt Gminy Wojciech Wrona podziękował Radnym za przybycie na Sesję, a następnie przedstawił informacje w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią działaniami na ternie gminy.

Na dzień 25 marca br., nie ma w Gminie Żegocina zdiagnozowanej osoby chorej na koronawirusa. Nadzorem policyjnym objętych jest 16 osób (łącznie w gminach: Trzciana, Łapanów, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Żegocina są to 152 osoby). Schronisko w Rozdzielu zostało przeznaczone pod kwarantannę decyzją Wojewody Małopolskiego. W chwili obecnej, na kwarantannie przebywają tam 2 osoby (koszty wyżywienia pokrywa Starosta Bocheński). Istnieje także możliwość uruchomienia systemu pomocowego polegającego na dowozie lekarstw, czy artykułów spożywczych dla ludzi starszych. Wójt Gminy omówił także nowe ograniczenia w poruszaniu się, obowiązujące od środy 25 marca br. i zaapelował o zachowanie spokoju, zdrowego rozsądku i przede wszystkim o przestrzeganie zaleceń.

Po informacji Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy również zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach oraz poinformował, że wszelkie sprawy wpływające do Rady będą rozpatrywane w późniejszym terminie. Następnie zakończył obrady XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żegocina.

Relację wideo z sesji można zobaczyć TUTAJ .

Kategorie
Komunikaty