XXI SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 29.09.2020

kmirowska

XXI sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się we wtorek 29 września. W dalszym ciągu, ze względów bezpieczeństwa oprócz radnych brali udział wyłącznie: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Matras, Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Pan Jan Bujak, Radca prawny – Pani Maria Pławecka-Stańdo, Pani Ewa Bukowiec oraz Sołtys wsi Bytomsko – Pani Alicja Guzik.

Po przywitaniu wszystkich obecnych, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2020 r. Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Rolnej Pan Ignacy Rożnowski odczytał opinię Komisji na temat wykonania budżetu Gminy Żegocina za I półrocze 2020 r. Jak poinformował Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, sprawozdanie z wykonania zostało bardzo szczegółowo omówione podczas Komisji, dlatego na sesji zostało przyjęte wpisem do protokołu.

Następnie nastąpiło podejmowanie uchwał, z których poniższe zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXI/164/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2030.

- Uchwała Nr XXI/165/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

Z kolei Uchwała Nr XXI/166/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości budowlanej w Łąkcie Górnej została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym (Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Szymbara).

W następnym Punkcie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną, w której tradycyjnie przypomniał najważniejsze wydarzenia gminne, przeprowadzone spotkania, realizowane projekty i wykonane zadania od czasu ostatniej sesji oraz przedstawił niektóre planowane inwestycje. Pełna informacja międzysesyjna do pobrania w załączniku pod relacją.

Żaden z obecnych Radnych nie zgłosił interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrał wyłącznie Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, mówiąc o przeprowadzonym spotkaniu z dzierżawcą Bacówki na Zadzielu. Wszelkie bieżące tematy i problemy zostały omówione podczas niedawnych zebrań wiejskich, stąd brak interpelacji i wolnych wniosków podczas sesji.

Na tym zakończono obrady XXI Sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200929170338_Informacja Wójta 29.09.2020.pdf
Kategorie
Komunikaty