XXII RAJD SZLAKIEM CMENTARZY I WOJNY ŚWIATOWEJ – 2. DZIEŃ

kmirowska

Po zjedzeniu śniadania, uczestnicy Rajdu przeszli pieszo na cmentarz wojenny nr 357 w Kamionce Małej nazywany tez cmentarzem na Jastrząbce. Razem z nimi przybywali mieszkańcy Kamionki Małej i okolicy oraz zaproszeni goście. Pogoda była bardzo dobra, więc i udział lokalnej społeczności w tej patriotyczno – religijnej uroczystości był duży. 

Mszę Świętą, odprawioną w koncelebrze przez kilku kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Węgrzyna w intencji Ojczyzny poprzedził występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej, którzy zaprezentowali słowno-muzyczny program artystyczny „Ku wolności i niepodległości”, oraz ceremonia złożenia wieńców i zapalonych zniczy przed centralną mogiłą cmentarza przez delegacje władz, organizacji społecznych, przedstawicieli samorządów, zaproszonych gości i uczestników Rajdu. 

Wśród składających wieńce byli w. in. Wójtowie obu współpracujących przy organizacji Rajdu Gmin – Wojciech Wrona i Piotr Stach, Poseł Wiesław Janczyk, senator Jan Wincenty Hamerski, członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Jerzy Błoniarz i wielu innych. W uroczystości brała udział grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej, z prezesem Pawłem Michurą na czele. 

Po nabożeństwie, które uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej (powstała w 1931 roku), grająca pod batutą Romana Kogutowicza, odczytano list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął Honorowy Patronat nad imprezą, a następnie przemawiali goście (Poseł Wiesław Janczyk, senator Jan Wincenty Hamerski) oraz gospodarz miejsca – Wójt Piotr Stach. Wszyscy podkreślali rangę tej imprezy i jej wysokie walory poznawcze i patriotyczne oraz dziękowali organizatorom i nauczycielom, którzy wspólnie z uczniami odwiedzili liczne w tym terenie cmentarze, miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy, uczestników operacji łapanowsko – limanowskiej z grudnia 1914 roku. 

Ostatnim fragmentem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla wszystkich drużyn – laureatów konkursów, które wręczyli m. in. Poseł Janczyk, Senator Hamerski i Wójtowie obu Gminy. 

Wychodzących z miejsca uroczystości, uczestników imprezy panie z KGW oraz Druhowie OSP z Kamionki Małej częstowali wiejskim bigosem oraz gorącymi napojami. XXII Młodzieżowy Rajd Pieszy „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914” przeszedł do historii, ale organizatorzy postanowili kontynuować imprezę w kolejnym roku i już teraz zaprosili do jeszcze liczniejszego udziału.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty