XXII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 30.10.2020

kmirowska

XXII sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w piątek 30 października. W sesji wzięło udział 12 z 15 radnych, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona oraz Pani Ewa Bukowiec. Ilość osób została celowo ograniczona do minimum, aby zachować wszelkie obowiązujące obostrzenia.

Po przywitaniu wszystkich obecnych przez Przewodniczącego Rady Gmina Grzegorza Gołębia nastąpiło odczytywanie i podejmowanie uchwał.

Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXII/167/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.

- Uchwała Nr XXII/168/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

- Uchwała Nr XXII/169/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Dobra (kwota została już zabezpieczona w budżecie)

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb poinformował, że wpłynęła opinia Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych- oświadczenia zostały złożone w terminie, większych uwag nie zgłoszono. Punkt sesji został przyjęty wpisem do protokołu.

W celu ograniczenia czasu trwania sesji, informacja międzysesyjna Wójta Gminy Żegocina nie była odczytywana. Została jednak przesłana do Radnych drogą elektroniczną oraz została umieszczona pod poniższą relacją – zachęcamy do zapoznania się.

Żaden z obecnych Radnych nie zgłosił interpelacji na piśmie ani nie zabrał głosu w wolnych wnioskach.

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował Radnym za obecność i zakończył obrady XXII Sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20201030202949_Informacja międzysesyjna Wójta - październik 2020.pdf
Kategorie
Komunikaty