XXII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZŻ IM. CZESŁAWA BLAJDY – 12.05.2023

kmirowska
12-05-2023

12 maja 2023 r. odbyło się XXII walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, poprzedzone Mszą Święta w intencji Patrona oraz zmarłych członków Stowarzyszenia. Po przybyciu do CKSiT, wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w 2022 roku członkini Stowarzyszenia - Ś. P. Anny Gawłowicz-Pawełek i Zofii Blajda, zmarłej na początku 2023 roku. Następnie wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Po tym, zgromadzeni wybrali na przewodniczącego zebrania Wojciecha Wronę, a na protokolanta Mieczysława Blajdę. W głosowaniu jawnym dokonano także wyboru komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków.

Po przyjęciu porządku obrad, przedłożono zgromadzonym sprawozdania:

- z działalności przedstawił Prezes Tadeusz Olszewski

- finansowe – skarbnik Jan Truś

- komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium - Zdzisław Barnaś

Sprawozdanie Zarządu można przeczytać TUTAJ .

Podczas dyskusji głos zabrał Wójt Wojciech Wrona, który wyraził zadowolenie z całokształtu działań Stowarzyszenia w 2022 roku i zachęcił do podejmowania kolejnych zadań oraz poprosił nieustawanie w pozyskiwaniu nowych członków. Zapowiedział także wydanie nowej książki poświęconej m. in. historii Gminy Żegocina.

Głos zabrał także Prezes Tadeusz Olszewski, który poinformował o zrealizowanych już w 2023 roku przedsięwzięciach (m. in. V Rajd Turystyczny im. Czesława Blajdy, Wystawa Militarna "Sladem I i II wojny światowej" - przy współpracy ze Stowarzyszeniem z Muchówki) oraz Jerzy Błoniarz podkreślając ogromne zasługi Stowarzyszenia na przestrzeni 20 lat.

Po dyskusji rozpoczęto głosowanie nad propozycjami uchwał. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie przez 18 uczestników zebrania, a dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, zarządu, komisji rewizyjnej, udzielenia zarządowi absolutorium, przyjęcia planu finansowego i planu pracy oraz ustalenia składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie (2 zł miesięcznie). Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków zakończyło zebranie.

uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1614.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1615.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1616.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1618.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1621.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1622.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1623.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1627.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1629.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1630.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1631.JPG
uploads/2023/05/zebranie-stow/dscf1633.JPG
Kategorie
Komunikaty