XXVI NAZDWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 04.03.2021

kmirowska

W czwartek 4 marca o godzinie 16:00 odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Żegocina, zwołana w trybie nadzwyczajnym, w której uczestniczyło 14 Radnych, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Żegocina Małgorzata Matras oraz Pani Ewa Bukowiec.

Po przywitaniu wszystkich uczestników, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb odczytał porządek obrad, który następnie został przez Radnych przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie nastąpiło podejmowanie uchwał:

- Uchwała nr XXVI/194/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała nr XXVI/195/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021 r.

Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Grzegorz Gołąb szczególnie podziękował wszystkim za obecność i zamknął obrady XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty