XXVII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 26.03.2021

kmirowska

W piątek 26 marca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Żegocina, na której oprócz 13 Radnych obecni był Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Pani Ewa Bukowiec oraz Poseł Piotr Sak - pochodzący z Tarnowa adwokat i samorządowiec, poseł na Sejm IX kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb po rozpoczęciu obrad i powitaniu obecnych, podziękował Posłowi za przyjęcie zaproszenia na sesję oraz dotychczasową pomoc, a następnie poprosił o zabranie głosu.

Poseł Piotr Sak przedstawił swoją osobę i opowiedział o specyfice swojej pracy. Kolejno głos zabrał Wójt Gminy, dziękując Posłowi za dotychczasową współpracę i zachęcając Mieszkańców do korzystania z porad prawnych, jakie Poseł udziela podczas dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Żegocina w ostanie piątki miesiąca.

Następnie przegłosowano zmianę porządku obrad, po czym rozpoczęło się odczytywanie i podejmowanie uchwał, omawianych szczegółowo podczas komisji. Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXVII/196/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2021 r.”

- Uchwała Nr XXVII/197/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

- Uchwała Nr XXVII/198/2021 o zmianie Uchwały Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.

- Uchwała Nr XXVII/200/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała Nr XXVII/201/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021r.

- Uchwała Nr XXVII/202/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu. (przed odczytaniem uchwały, stanowisko Komisji Petycji, Skarg i Wniosków odczytał Radny Paweł Janiczek)

- Uchwała Nr XXVII/203/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. (przed odczytaniem uchwały, stanowisko Komisji Petycji, Skarg i Wniosków odczytał członek Komisji Robert Jędrzejek)

- Uchwała Nr XXVII/204/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej stosowania preparatów niewystarczająco przebadanych. (przed odczytaniem uchwały, stanowisko Komisji Petycji, Skarg i Wniosków odczytał członek Komisji Robert Jędrzejek)

- Uchawła Nr XXVII/206/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipnica Murowana w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego jakim jest transport osób niepełnosprawnych.

- Uchwała Nr XXVII/199/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji została przyjęta przy 3 głosach przeciw (Jan Dziecic, Paweł Janiczek, Bartłomiej Pławecki).

- Uchwała Nr XXVII/205/2021 w sprawie nadania pierwszeństwa zakupu nieruchomości w Łąkcie Górnej została przyjęta przy 3 głosach przeciw (Grzegorz Gołąb, Zbigniew Michura, Paweł Szymbara) i 2 głosach wstrzymujących się (Grzegorz Kokoszka, Bartłomiej Pławecki).

 Kolejne punkty, w których znajdowały się: informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina; informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina; sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny za 2020 r.; informacja o działalności CKSiT oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. zostały przyjęte wpisami do protokołu.

Następnie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją z sesji).

Żaden z Radnych nie zgłosił interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali: Adam Nożkiewicz (prośba o naprawę zjazdów z drogi wojewódzkiej), Radna Zofia Grabska (obsypanie pobocza drogi obok cmentarza w Łąkcie Górnej, prośba o regulację rzeki po opadach w czerwcu ubiegłego roku), Radny Robert Jędrzejek (prośba o poprawę wjazdu na punkt widokowy), Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara (podziękowanie za naprawę zbiornika obok remizy, prośba o naprawę dziur na drodze powiatowej, remont skrzyżowania na cmentarz w Żegocinie – poszerzenie mostu), Radny Jan Dziedzic (prośba o lustro przy wyjeździe z parkingu przy kościele w Łąkcie Górnej), Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura (pytanie o etap tworzenia projektu szkoły w Łąkcie Górnej, konieczność remontu drogi na Lisówki). Na wszystkie pytania odpowiedział Wójt Wojciech Wrona.

 Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb poinformował o piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia przypadków ptasiej grypy. Zaprosił także do obejrzenia nagrania z Misterium Męki Pańskiej, które zorganizowało Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz Parafia Żegocina, a które dostępne będzie na kanale YT Parafii. Z okazji niedawnego Dnia Sołtysa złożył życzenia wytrwałości i sił wszystkim Sołtysom, a z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych na ręce Radnych, Wójta, Kierowników jednostek złożył życzenia zdrowia i spokoju. Życzenia Wielkanocne złożył także Wójt Gminy Żegocina.

Na tym zakończono obrady XXVII Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty