XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 07.07.2021

kmirowska

W środę 7 lipca odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żegocina, na której obecnych  było 11 Radnych oraz Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Żegocina Małgorzata Matras jak i Pani Ewa Bukowiec.

Po przywitaniu obecnych, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb podziękował  Radnym za obecność oraz poinformował, ze sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym w związku z  koniecznością wsparcia zadania powiatu i przekazania wkładu własnego Gminy Żegocina do budowy  chodnika przy drodze powiatowej Żegocina – Bytomsko. Temat został poruszany podczas ostatniej  komisji, jednak jest on znany radnym jeszcze z poprzedniej kadencji. Następnie, po odczytaniu i zatwierdzeniu przez Radnych porządku obrad, nastąpiło podejmowanie Uchwał:

- Uchwała Nr XXX/223/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu, na  realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina  polegającej na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w km 8+389 – 8+624 w miejscowości  Żegocina.”

- Uchwała Nr XXX/224/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata  2021-2032.

- Uchwała Nr XXX/225/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021 r.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb złożył w imieniu całej Rady  kondolencje Radnemu Adamowi Nożkiewiczowi w związku ze śmiercią mamy. Po tym zamknięto obrady XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty