XXXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 09.12.2021

kmirowska

9 grudnia odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Żegocina, zwołana w trybie nadzwyczajnym, w której uczestniczyło 14 Radnych. Jej zwołanie było konieczne do podjęcia Uchwały Nr XXXIV/253/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na tym Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty