XXXVI SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 03.02.2022

kmirowska

W czwartek 3 lutego odbyła się 36. Sesja Rady Gminy Żegocina, podczas której obecnych było 13 radnych. Po powitaniu Radnych, Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony, Sekretarz Gminy Żegocina Joanny Pyrz, Skarbnik Gminy Żegocina Małgorzaty Matras oraz Pani Ewy Bukowiec, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb przeszedł do kolejnych punktów obrad, w których nastąpiło podejmowanie Uchwał.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

    1. Uchwała Nr XXXVI /263/2022 w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie.

W ramach posiedzenia Komisji w dniu 2 lutego, Rada Gminy oglądała nowopowstały budynek żłobka, o czym pisaliśmy w osobnym artykule.

    2. Uchwała Nr XXXVI/264/2022 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żegocina na lata 2022-2026.

    3. Uchwała Nr XXXVI/265/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żegocina na lata 2022-2030.

    4. Uchwała Nr XXXVI/266/2022 w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli, wzywającej Radę Gminy Żegocina do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Żegocina „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów). Przed odczytaniem Uchwały, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Janiczek odczytał negatywne stanowisko Komisji wobec petycji. Treść petycji jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żegocina.

Po podejmowaniu uchwał, Wójt Gminy Żegocina przedstawił informację międzysesyjną, której treść znajduje się do pobrania pod relacją. W nawiązaniu do informacji międzysesyjnej, Radny Grzegorz Kokoszka prosił o informację, czy na szczycie Kamionnej znajduje się miejsce na inną infrastrukturę oprócz wieży – Wójt potwierdził, jednak na tę chwilę są to wyłącznie plany.

Nikt nie złożył interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali: Radny Ignacy Rożnowski (prośba o załatanie dziur na moście w stronę przysiółka Podlas w Bytomsku); Radny Robert Jędrzejek (podziękowanie za drogę w przysiółku Johany w Rozdzielu, przypomnienie o nieświęcącym oświetleniu ulicznym, zapytanie o częste przerwy w dostawie prądu w rejonie „Bacówki”); Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Michura (zapytanie o budowę nowych przystanków w Łąkcie Górnej)

Wójt odpowiedział na zgłoszone wolne wnioski, po czym Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował organizatorom ostatnich wydarzeń w gminie za chęci działania mimo niełatwych czasów. Zaprosił także wszystkich do udziału w akcji Gramy dla Dawida w dniu 13 lutego, podziękował organizatorom za inicjatywę oraz wszystkim, którzy wspierają akcję. Nawiązując do słów Wójta z informacji międzysesyjnej wspomniał także, że powstał Kalendarz wydarzeń gminnych na 2022 r., który przekaże Radnym drogą mailową. Przypomniał także o konieczności składania oświadczeń majątkowych. Po tym podziękował Radnym za obecność podczas sesji oraz komisji.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20220207122227_Informacja międzysesyjna 03.03.2022.pdf
Kategorie
Komunikaty