XXXVII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 23.02.2022

kmirowska
24-02-2022

W środę 23 lutego odbyła się 37. Sesja Rady Gminy Żegocina, na której obecnych było 14 radnych, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Pani Ewa Bukowiec, sołtysi oraz zaproszeni goście: asp. sztab. Mariusz Mardosz – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, st. asp. Rafał Mordarski – Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie oraz Piotr Dziurdzia – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na początku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb powitał wszystkich obecnych, po czym funkcjonariusze przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Żegocina. Przewodniczący podziękował im za dotychczasową współpracę i za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Radny Grzegorz Kokoszka zapytał o możliwość utworzenia Posterunku Policji w Żegocinie, jednak z przedstawionych informacji wynika, że na tę chwilę nie ma takich planów. Głos zabrał także Wójt Gminy, dziękując za bardzo dobrą współpracę.

Następnie głos zabrał Radny Piotr Dziurdzia, deklarując swoje wsparcie i pomoc w realizacji wielu potrzebnych działań. Pogratulował także Wójtowi oraz Radnym aktywności na rzecz mieszkańców. Przypomniał także niedawną wizję lokalną, jaką odbył w Gminie Żegocina wraz z Wojewodą oraz zadeklarował środki na dalszy remont drogi wojewódzkiej w Żegocinie. Głos zabrał także Wójt Gminy Wojciech Wrona, który podziękował Radnemu Dziurdzi za dotychczasową pomoc oraz wspomniał o inwestycjach planowanych ze wsparciem środków rządowych.

W kolejnych punktach nastąpiło podejmowanie Uchwał, których treść umieszczona jest w BiP Gminy Żegocina. Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Wójt Gminy Wojciech Wrona wygłosił informację międzysesyjną, do pobrania pod relacją z sesji.

Nikt nie zgłosił interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali Radni, kierując swoje pytania zarówno do Wójta jak do Radnego Wojewódzkiego: Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb (informacja o petycji dotyczącej likwidacji archiwum w Bochni oraz o pismach dotyczących przepustu na drodze gminnej w Nadolu oraz uregulowania stanu drogi w okolicach Zamvinexu w Łąkcie Górnej; prośba o utwardzenie parkingu przy przedszkolu w Żegocinie); Radny Marcin Fąfara (prośba o przyspieszenie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bytomsku); Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary (podziękowanie za doświetlenie przejść dla pieszych, prośba o doświetlenie pozostałych przejść; prośba o pozimową naprawę niektórych odcinków dróg powiatowych; prośba o progi spowalniające przy szkole w Łąkcie Górnej i przy posesji Pana W.; prośba o uregulowanie spornych spraw związanych z granicami działek w Łąkcie Górnej; podziękowanie za rozpoczęcie budowy nowego przystanku; prośba o uzyskanie informacji na temat dalszych losów dworu w Łąkcie Górnej); Radny Robert Jędrzejek (prośba o oświetlenie drogi wojewódzkiej); Radny Tomasz Janiczek (prośba o utwardzenie parkingu przy przedszkolu w Żegocinie oraz o poprawę drogi w przysiółku Podlas); Radny Adam Nożkiewicz (podziękowanie za nowe tablice; prośba o lampę na końcu Nowej Wsi); Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara (prośba o poszerzenie skrzyżowania DW z drogą gminną naprzeciwko kościoła w Żegocinie; prośba o pomoc przy zgłaszaniu do programu Małopolskie Kapliczki kapliczki w Bełdnie; prośba o wspieranie inicjatyw OSP Bełdno; prośba o uregulowanie własności terenu OSP Bełdno; prośba o naprawdę wozu OSP Bełdno); Radny Grzegorz Kokoszka (pytanie o możliwość dofinansowania zatok autobusowych przy DW w Łąkcie Górnej); Radny Piotr Kępa (prośba o wysypanie pobocza przy wjeździe do przysiółka Nagórze; prośba o wyasfaltowanie mijanki w Nagórzu); Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura (pytanie o najbardziej dogodny termin remontu drogi na Lisówki; prośba o montaż dwóch lamp).

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20220224104658_Informacja międzysesyjna.pdf
Kategorie
Komunikaty